16 Ocak 2021 Cumartesi

Avşar Boyu Alevi mi?

 Avşar boyu Alevi mi?

    Avşar boyu hem Alevi hem Hanefi, hem de Caferi olarak 3 ana kola ayrılırlar. Türkiye'de Avşarlar genellikle Hanefi olarak bilinirler. Ancak Avşar boyu Alevileri hiç de azımsanacak gibi değildir. Sivas, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş, Çorum, Kırşehir ve çevre illerde Avşar boyundan gelen Alevi yurttaşlarımızın köyleri bulunur. Yalnızca sayılan bu iller değil tüm Türkiye, Balkanlar ve Suriye-Irak Türkmeneli bölgesinde de Alevi Avşarlar vardır. Azerbaycan, İran, Afganistan ve Çevre ülkelerde de Caferi/Şii, Hanefi ve Kızılbaş soydaşlarımız vardır. 

    Kızılbaş Türkler Şah İsmail ve Nadir Şah Avşar'ın askerleri oldukları için bu adla anılır olmuşlardır. Kitabımızda bu konulara az da olsa değindik. Ayrıntılı bilgi için Facebook sayfamıza uğrayıp bilgi edinebilir, aynı zamanda da kitabımıza ulaşabilirsiniz.

Afşar Boyu


11 Ocak 2021 Pazartesi

Avşarlar Nereden Gelmiştir?

     Türkler yalnızca (Türkistan) Orta Asya’da ve (İran-Anadolu) Ön Asya’da bulunmuyordu . İslam öncesinde de binlerce yıldır, yarı göçebe ve yarı yerleşik durumdaydılar. Yapılan çalışmalar Anadolu'da Malazgirt zaferinden önce de Kıpçak ve Oğuzların yaşadığını göstermektedir. Hakkarideki Kıpçak/Tatar balbalları ve Ankara'daki Oğuz damgaları ile Karaman Türk Hristiyanları buna en güzel örneklerdir. 

    Avşarlar ve diğer Türk boyları İslam’dan sonrasında ise Selçuklu Devleti ile birlikte şimdiki İran, Suriye, Irak bölgelerinde ciddi bir güç oluşturmuşlardır. Ve sonuçta Avşarlar 1071 yılından başlayarak diğer Türkmen boyları ile Anadolu’ya akın akın gelip yer tutmuşlardır. Bu geliş Türklerin ilk değil son gelişidir.

20 Ekim 2019 Pazar

Avşarlar Kimdir?


AVŞAR KELİMESİNİN ANLAMI
Anadolu’da daha çok Avşar adı kullanılmakla birlikte Afşar olarak kullanım da sık sık görülmektedir. Azerbaycan, Afganistan ve İran çevresinde ise Afşar olarak bilinmektedir. Avşar’ın kelime anlamı Reşîdüddin’e göre “işinde çevik ve avcılığa düşkün” demektir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-it Türk (Türk Dili Sözlüğü) adlı eserinde Avşarların damgasının aşağıdaki şekildeki gibi olduğunu belirtmiştir. Kitabında 24 boydan oluşan Oğuzlardan bahsederken Avşarları 6. sırada göstermiştir.

Afşarlar Tamga


AVŞARLAR’IN KÖKENİ

Avşar, Türkmenlerin/Oğuzların atası olan Oğuz Kağan’ın Bozoklardan olan oğlu Yıldız Han’ın büyük oğludur. Avşarların tarihte ilk yurtları, Orta Asya ve çevresi olarak bilinir. Günümüzde ise Türkiye, Balkanlar, İran, Azerbaycan, Suriye, Afganistan, Irak ve çevre ülkelerde yaşamlarını sürdüre gelmişlerdir.

8 Mart 2019 Cuma

Avşarların Tarihi ve Yaşadıkları Yerler

       
Türkler Orta Asya’da ve Ön Asya’da İslam öncesinde yarı göçebe yarı yerleşik durumdaydılar. İslam’dan sonra ise Selçuklu Devleti ile birlikte şimdiki İran, Suriye, Irak bölgelerinde ciddi bir güç oluşturmuşlardır. Ve Sonuçta 1071 yılından başlayarak diğer Türkmen boyları ile Anadolu’ya akın akın gelip yer tutmuşlardır. Ancak Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla birlikte beylikler oluşmuş, bölgesel savaşlar ve çekişmeler yaşanmıştır. Avşarlar da bu süreçlerde birçok etkin rollerde kendilerini göstermiştir. Devamı kitabımızda:

 Afşar Türkleri

Avşarlar Alevi mi?

       Avşar Türkleri Kitabı'ndan bir bölüm:

Avşar, Türkmenlerin/Oğuzların atası olan Oğuz Kağan’ın Bozoklardan olan oğlu Yıldız Han’ın büyük oğludur. Avşarların tarihte ilk yurtları, Orta Asya ve çevresi olarak bilinir. Günümüzde ise Türkiye, Balkanlar, İran, Azerbaycan, Suriye, Afganistan, Irak ve çevre ülkelerde yaşamlarını sürdüre gelmişlerdir. Anadolu’da ise Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Burdur, Karaman başta olmak üzere diğer illerimizde de yaşamaktadırlar. Avşar ya da Afşar adını taşıyan beldeler ve köyler oldukça fazla görülür. Avşar sözcüğü, soyadı olarak da kullanılır. Avşarlar Türklerin çoğunluğunda olduğu gibi İslam dinine mensupturlar. Avşarlar İslam dininde bulunan farklı mezheplere de mensup olmuşlardır ve bu durum yöreden yöreye, ülkeden ülkeye göre değişir. Örneğin; Anadolu’da Hanefi ve Alevi Avşarlar bulunurken, İran’da Caferi ve Kızılbaş Avşarlar bulunur. Devamı için kitabımızı alabilirsiniz.


 Avşarlar